Jeugdorkest Jong Excelsior, Muziekvereniging Groot Excelsior

Amsterdam

Opleidingsinstituut Klein Excelsior

Als je 8 jaar of ouder bent, kun je bij Klein Excelsior een orkestinstrument leren bespelen. Jonge kinderen krijgen eerst één of twee jaar les op de blokfluit.
De wekelijkse instrumentale lessen zijn individueel en duren 30 minuten. Daarnaast zijn er muziektheorielessen.

De lessen worden gegeven door (oud)leden van het Jeugdorkest die zelf een goede muziekopleiding volgen of hebben gevolgd. De dirigent van het Jeugdorkest heeft de muzikale leiding van de opleiding. De dirigent bepaalt wanneer je in Jong Excelsior mag komen meespelen. Je krijgt dan nog minimaal één jaar les. Voor een vervolgopleiding wordt naar de muziekschool verwezen

Een paar keer per seizoen stellen we een leerlingenorkest samen. Hierdoor raak je vertrouwd met het samen muziek maken onder leiding van een dirigent.
Dit leerlingenorkest treedt op bijvoorbeeld bij de nieuwjaarsinstuif en bij de seizoensafsluiting.

De lessen zijn op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. Een orkestinstrumenten kun je van de vereniging huren.
Lidmaatschap van onze vereniging geeft recht op 40% korting op het lesgeld van de Muziekschool Amsterdam.

Info bij Florian Hoven, Hoofd Opleidingen, tel. 06 25 23 34 80 e-mail: ke@jongexcelsior.nlOefenen voor het theorie-examen

Op internet zijn veel sites waar je iets over de muziektheorie kunt lezen en waar je kunt oefenen:

oefenen voor het theorie A-examen
(en voor het B, C en D examen):
http://www.muziekcentrum-noord.nl/muzieklab
Intervallen, ritmisch en melodisch dictee trainen voor het A-examen theorie
Het onderdeel gehoor is handig om intervallen te trainen
http://www.plantage-tiel.nl/de_plantage/muziek/software/theorie2004setup.exe
dit is een programma dat je moet downloaden en installeren.
Leuke oefening om op het gehoor te leren spelen http://www.petersax.com/
muziekbegrippen-test http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/begrippen/oefenen/begrippentest/rechts.htm
notenschrift oefenen http://www.digischool.nl/mu/noten/
muziektermen opzoeken http://odur.let.rug.nl/~molendyk/eendracht/muziektermen.html#l
over instrumenten http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/instrumenten/instrum1.htm
soorten orkesten http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/mt/instrumenten/instrum3.htm
online oefeningen voor gevorderden http://www.digischool.nl/mu/noten/eindexamen.shtml
grepen voor saxofoon, klarinet, dwarsfluit en drums http://www.tipbook.com/nl/tipgrepen.asp#
allerlei soorten oefeningen voor gevorderden http://www.artezmusictools.nl/