Informatie over de vereniging

Op 22 oktober 1926 werd in Amsterdam oud-west knapen-harmonie-korps "Jong Excelsior" opgericht als onderdeel van de Westerspeeltuinvereniging; dat werd in 1957 de zelfstandige vereniging Jeugdorkest Jong Excelsior.
Tijdens het 55 jarige jubileum, in 1981 ontstond uit het reunistenorkest Harmonieorkest Groot Excelsior voor JE leden ouder dan 25 jaar. Vanaf augustus 2023 is het jeugdorkest samengevoegd met Groot Excelsior.
Bij speciale gelegenheden is Projectorkest Excelsior actief.

Repetities

Groot Excelsior repeteert dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur.

De repetities zijn in de P.J.Troelstraschool,
dr. H. Colijnstraat 2, 1067 CG Amsterdam Nieuw-West.

Gratis parkeren vanaf 19:00 uur.
Op loopafstand van tram- en bushalte;

Contributie

De contributie bedraagt € 300,- per jaar. Jongeren (<25 jaar) betalen € 240,- per jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Het bedrag dient, bij voorkeur via een automatische overboeking, overgemaakt te worden op ING bankrekening NL78 INGB 0003 7797 73 op naam van Jong Excelsior te Amsterdam. Voor betalingen uit het buitenland is de BIC-code van de ING Bank INGBNL2A.

Leden die tijdelijk stoppen met spelen en lid blijven van de vereniging worden niet (automatisch) ontheven van hun contributieplicht. Zij kunnen hiertoe een verzoek mailen aan de penningmeester. penningmeester@jongexcelsior.nl

Subsidieregeling

Leden jonger dan 18 jaar en in het bezit van een Stadspas groene stip kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de contributie door de subsidieregeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Donateurs

Wij zijn we enorm blij met onze donateurs, mensen die betrokken zijn bij onze vereniging en ons financieel steunen. Donaties vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Zij maken het mogelijk om het instrumentarium op peil te houden, concerten, concertreizen en studieweekends te organiseren, kortom, alles wat nodig is om de vereniging in stand te houden.

Wij kennen twee soorten donateurs:

 • Fan
  Donaties vanaf € 25,- per jaar
  - U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief.
  - U ontvangt een elektronisch exemplaar van ons verenigingsblad De BlaasBas.
 • Vriend
  Donaties vanaf € 50,- per jaar
  - U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische nieuwsbrief.
  - U krijgt twee gratis toegangskaartjes per jaar voor een concert.
  - Desgewenst sturen we u een gedrukt exemplaar van ons verenigingsblad "De Blaasbas".

De donatie kunt u overmaken op gironummer NL78 INGB 0003 7797 73 t.n.v. Jong Excelsior, Amsterdam.
(BIC: INGBNL2A). Wilt u ook een bijdrage leveren? Meld u dan aan als donateur:

Naar het aanmeldformulier Donateur
Jubileumvieringen / rëunisten
Vele Amsterdamse jongeren zijn via Jeugdorkest Jong Excelsior met muziek in aanraking gekomen. Lees hierover in het in 2001 verschenen boekje geschiedenis van 75-jaar Jeugdorkest Jong Excelsior.
Eens in de vijf jaar vieren we het jubileum met o.a. een optreden van een reünisten-orkest. In 2022 tijdens het 95-jarig jubileumviering van Jong Excelsior stond het reunistenorkest o.l.v. oud-dirigent Ronald Slager.

Muziekbibliotheek

De vereniging beheert een muziekbibliotheek met honderden werken voor harmonieorkest. Zeer regelmatig wordt dit uitgebreid met nieuwe werken.

Koepelorganisatie

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

Privacy

Onze vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees in document Privacy policy hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens.

Inschrijving Kvk

De vereniging Jong Excelsior staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, nr 40531802
Handelsnaam is Harmonieorkest Groot Excelsior.

Statuten & huishoudelijk reglement

In de statuten staan de basisregels van de vereniging.
Inzien statuten
Het huishoudelijk reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken. Inzien huishoudelijk reglement

Groot Excelsior ontvangt een financiele tegemoetkoming voor de vaste kosten zoals honorarium van de dirigent en huur van de repetitielocatie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.