Jeugdorkest Jong Excelsior, Muziekvereniging Groot Excelsior

Amsterdam
Contactadressen
Repetitieruimte: 't Koggeschip

Klein Excelsior - zaterdagmiddag 18.00 - 19.00 uur
Jong Excelsior - zaterdagavond 19.15 - 22.00 uur
Groot Excelsior - dinsdagavond 19.45 - 22.00 uur
Adres: Abraham Kuyperplein 2
1067 DE Amsterdam-Geuzenveld
(plattegrond)
N.B. correspondentie / postadres:
?
afmelden JE en KE bij Casper Albers
afmelden GE bij Marie-Louise
je.afmelden@jongexcelsior.nl
ge.afmelden@jongexcelsior.nl
Dirigent Jong Excelsior
René Meulenberg
Muzikaal verantwoordelijk voor de Opleidingen
je.dirigent@jongexcelsior.nl
Dirigent Groot Excelsior
Ronald Slager
ge.dirigent@jongexcelsior.nl
0513 43 57 67
Voorzitter Marlies Sikken
Algehele leiding van de vereniging,
dagelijkse leiding vereniging, representatie, externe zaken
voorzitter@jongexcelsior.nl
Secretaris vacant
Alle secretariaatswerkzaamheden,
ledenadministratie en donateursadministratie
dagelijkse leiding van de vereniging

secretaris@jongexcelsior.nl

Penningmeesters John en Alida de Tree
Financïele administratie gehele vereniging
dagelijkse leiding van de vereniging
penningmeester@jongexcelsior.nl
020 - 6594720
06 - 54662640
Bestuursleden Valerie Corlu / Anouk Knoflook
Dagelijkse leiding JE,
contactpersoon JEB (JE-Commissie)
je@jongexcelsior.nl

Bestuursleden Iris de Rink en Meike Remmers.
dagelijkse leiding GE, contactpersoon GEB

afmelden voor GE repetities / concerten via
Marie-Louise Mos

ge@jongexcelsior.nl


ge.afmelden@jongexcelsior.nl
06 27 24 33 66
Dagelijkse leiding KE ke@jongexcelsior.nl
PR
Trudy Admiraal
pr@jongexcelsior.nl
PR Commissie
Daniëlle de Tree (facebook)
Cathelijne Vreugdenhil (posters, programmaboekjes),
Jopie Buijs (website)
pr@jongexcelsior.nl
Muziekbeheer
Jetske Cnossen
muziekbeheer@jongexcelsior.nl
06 28171250
Redactie De Blaasbas
Trudy Admiraal
Cathelijne Vreugdenhil
blaasbas@jongexcelsior.nl
06 46 06 60 37
Groot Excelsior Beleidsgroep:
organisatie GE activiteiten
geb@jongexcelsior.nl
Jong Excelsior Commissie:
organisatie JE activiteiten
William Masseur
Daniëlle de Tree
jeb@jongexcelsior.nl
Muziekcommissie Groot Excelsior
Olivier Straman
Ingeborg Nagel
ge.muziekcommissie@jongexcelsior.nl

Muziekcommissie Jong Excelsior
Casper Albers
Anouk Knoflook
Paul Schildmeier
Lisa Solavera

je.muziekcommissie@jongexcelsior.nl
Commissie Oud-Leden: organisatie reünie + reünistenorkest
Loes Kwant
Rob Bakker
Gabri Schat
Marijke Admiraal
col@jongexcelsior.nl