Contact

Bestuur

Voorzitter
Algehele leiding van de vereniging,
representatie, externe zaken
Iris de Rink voorzitter@jongexcelsior.nl
Secretaris
secretariaat, ledenadministratie, correspondentie
Eefke de Vos
(correspondentieadres)
secretaris@jongexcelsior.nl
Dr. H. Colijnstraat 696,
1067CP in Amsterdam
Penningmeester
Financïele administratie,
administratie donateurs
Mark van Bussel penningmeester@jongexcelsior.nl
Orkestmanagers JE
Dagelijkse leiding JE,
contactpersoon JE-Commissie
Judith Bakker
Eva Kuil
je@jongexcelsior.nl
Orkestmanager GE
Dagelijkse leiding GE,
contactpersoon GE-Commissie
Iris de Rink
&
Olivier Straman
ge@jongexcelsior.nl
Algemeen bestuurslid Lisa Solavera

Commissies

PR Commissie
promoten vereniging en concerten
Cathelijne Vreugdenhil
(ontwerp drukwerk),
Jopie Buijs (website, nieuwsbrief)
Trudy Admiraal (tekstredactie)
Lisa Solavera / Eva Kuil (social media)
pr@jongexcelsior.nl
Muziekbeheer
Jetske Cnossen
Marie-Louise Mos
muziekbeheer@jongexcelsior.nl
Redactie Blaasbas
Trudy Admiraal (tekstredactie)
vacature technische vormgeving
 
Jong Excelsior Commissie
organisatie JE activiteiten
William Masseur
Valerie Corlu
Eva Kuil
Judith Bakker
Barbara Landstra
jeb@jongexcelsior.nl
Groot Excelsior Commissie
organisatie GE activiteiten
geb@jongexcelsior.nl
Muziek Commissie JE
Koen Ballegoij
Iris van Doggenaar
Judith Bakker
je.muziekcommissie@jongexcelsior.nl
Muziek Commissie GE
Olivier Straman
Ingeborg Nagel
Marieke Vaessen
Hans Pruszner
ge.muziekcommissie@jongexcelsior.nl
Repetitieruimte
Pieter Jelles Troelstraschool
dr. H. Colijnstraat 2
1067 CG Amsterdam
Afmelden
Jong Excelsior
Douwe Nauta
je.afmelden@jongexcelsior.nl
06 15 62 22 40
Groot Excelsior
Marie-Louise Mos
ge.afmelden@jongexcelsior.nl
06 27 24 33 66
Dirigenten
Jong Excelsior
Douwe Nauta
je.dirigent@jongexcelsior.nl
Groot Excelsior
ge.dirigent@jongexcelsior.nl
Commissie Oudleden
organisatie reünie + reünistenorkest
Loes Kwant
Rob Bakker
Marijke Admiraal
col@jongexcelsior.nl