Contact

Bestuur

Voorzitter
Algehele leiding van de vereniging,
representatie, externe zaken
Arthur Masseur voorzitter@jongexcelsior.nl
Secretaris
secretariaat, ledenadministratie, correspondentie
Jopie Buijs
correspondentieadres
secretaris@jongexcelsior.nl
Lange Muiderweg 520s,
1382LB Weesp
Penningmeester
Financïele administratie,
administratie donateurs
Eline Tolsma penningmeester@jongexcelsior.nl
Orkestmanager GE
Dagelijkse leiding GE
Pieter Hoogeveen ge@jongexcelsior.nl
Algemeen bestuursleden Lisa Solavera
Hans Pruszner
Ingeborg Nagel
Contact bestuur alle bestuursleden bestuur@jongexcelsior.nl

Commissies

PR Commissie
promoten vereniging en concerten
vacatures PR
Jopie Buijs - website, nieuwsbrief
Lisa Solavera - social media
pr@jongexcelsior.nl
Muziekbeheer
Jetske Cnossen muziekbeheer@jongexcelsior.nl
Redactie Blaasbas
Judith van der Blom - vormgeving
Janneke Klein - organisatie
 
Instrumentenbeheer
verhuur en onderhoud
Michel Hasselt instrumentenbeheer@jongexcelsior.nl
Concertreis Commissie
organisatie concertreis
Pieter Hoogeveen,
Eline Tolsma,
Lisa Solavera
Muziek Commissie
Ingeborg Nagel
Judith van der Blom
Hans Pruszner
ge.muziekcommissie@jongexcelsior.nl
Repetitieruimte
Pieter Jelles Troelstraschool
dr. H. Colijnstraat 2
1067 CG Amsterdam
Afmelden
Groot Excelsior
Marie-Louise Mos
ge.afmelden@jongexcelsior.nl
06 27 24 33 66
Dirigent
Groot Excelsior
Michiel van Vliet
ge.dirigent@jongexcelsior.nl